Văn phòng khoa

Văn phòng khoa

ĐC: 159 Hưng Phú, P.8, Q.8, TP.HCM
Email: khoaytcc@ump.edu.vn
ĐT: (028) 38559714 / (028) 39540034

Chi tiết

Giới thiệu Tổ Hợp tác quốc tế & Nghiên cứu khoa học

Chi tiết

Giới thiệu Tổ Quản trị giáo tài

Chi tiết

Giới thiệu Tổ Quản lý đào tạo

Chi tiết

Giới thiệu Tổ Hành chính tổ chức

Chi tiết