Giới thiệu

Tổ Quản trị giáo tài

Stt Họ và tên Chức vụ Email
1 KS. Huỳnh Văn Luận Tổ trưởng Tổ QTGT hvluan@ump.edu.vn
2 Ms. Nguyễn Huỳnh Phương Thảo Nhân viên văn thư nhpthaoytcc@ump.edu.vn
3 Ms. Huỳnh Kim Ngọc Nhân viên  
4 Mr. Đỗ Ngọc Kiểu Nhân viên