Giới thiệu

Tổ Quản lý đào tạo

Stt Họ và tên Chức vụ Email
1 TS. Huỳnh Hồ Ngọc Quỳnh Tổ trưởng Tổ QLĐT hhnquynhytcc@ump.edu.vn
2 ThS. Hồ Hoàng Vũ Chuyên viên hhvuytcc@ump.edu.vn
3 ThS. Uông Nguyễn Thu Trâm Chuyên viên uongthutram@ump.edu.vn
4 CN. Lê Trường Vĩnh Phúc Chuyên viên ltvphucytcc@ump.edu.vn
5 ThS. Vưu Thị Mỹ Lành  Chuyên viên vtmlanh@ump.edu.vn
6 CN. Nguyễn Thị Thanh Nhàn Cán sự thanhnhanytcc@ump.edu.vn
7 CN. Trương Thị Hồng Thắm Cán sự hongthamytcc@ump.edu.vn
8 CN. Hồ Thị Giang Cán sự hogiang1908@gmail.com