Giới thiệu

Giới thiệu Khoa Y tế công cộng

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

TRƯỞNG KHOA Y TẾ CÔNG CỘNG QUA CÁC THỜI KỲ

 • Năm 1999 – 2004: GS.TS. Lê Thế Thự
 • Năm 2005 – 2009: GS.TS. Trương Phi Hùng 
 • Năm 2010 – 2015: GS. TS. Lê Hoàng Ninh
 • Năm 2016 – 08/2023  : PGS.TS. Đỗ Văn Dũng

KHOA CÓ 10 BỘ MÔN, VĂN PHÒNG KHOA, ĐƠN VỊ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC.

Bộ môn:

 • Dịch tễ học
 • Dân số học
 • Dinh dưỡng & Thực phẩm 
 • Giáo dục sức khỏe - Tâm lý Y học
 • Kinh tế Y tế 
 • Thống kê y học & Tin học
 • Sức khỏe môi trường 
 • Sức khỏe Cộng đồng 
 • Tổ chức – Quản lý Y tế
 • Y học dự phòng cơ sở. 

Văn phòng khoa gồm 4 tổ nghiệp vụ:

 • Tổ Hành chính tổ chức
 • Tổ Quản lý đào tạo
 • Tổ Hợp tác Quốc tế - Nghiên cứu Khoa học
 • Tổ Quản trị Giáo tài

Đơn vị Đảm bảo chất lượng Giáo dục:

ĐÀO TẠO

Bậc Đại học

 • Cử nhân Y tế công cộng
 • Cử nhân Dinh dưỡng 
 • Bác sĩ Y học dự phòng 
 • Giảng dạy các học phần Y tế công cộng cho các sinh viên chính quy của các khoa khác trong Đại học Y Dược TP. HCM

Bậc Sau đại học

 • Bác sĩ chuyên khoa cấp I: Y tế công cộng, Y học dự phòng, Dinh dưỡng
 • Bác sĩ chuyên khoa cấp II: Tồ chức - Quản lý Y tế
 • Thạc sĩ: Y tế công cộng, Y học dự phòng, Dinh dưỡng
 • Tiến sĩ: Dịch tễ học, Y tế công cộng

Các loại hình khác

Đào tạo ngắn hạn và đào tạo lại chuyên ngành Y tế công cộng, phương pháp nghiên cứu khoa học, chứng chỉ Quản lý bệnh viện, Quản lý chất lượng bệnh viện, Kiểm soát nhiễm khuẩn , Phân tích số liệu cơ bản, Phân tích số liệu nâng cao, Công tác xã hội trong bệnh viện, Tâm lý trị liệu, Dinh dưỡng – tiết chế.

NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Các hướng nghiên cứu: Mô hình quản lý, đánh giá các tác động chính sách y tế trong các bệnh lây và không lây; Xây dựng mô hình hóa bệnh truyền nhiễm; Sức khỏe và các tác động của môi trường lên sức khỏe cộng đồng; Chấn thương và tai nạn; Ung thư và chăm sóc toàn diện trong ung thư; Tâm lý và sức khỏe hành vi; Phát triển và ứng dụng hệ thống thông tin y tế công nghệ 4.0 trong chăm sóc sức khỏe cộng đồng; Dinh dưỡng và sức khỏe.

PHỤC VỤ CỘNG ĐỒNG

 • Tham gia hỗ trợ phòng chống dịch
 • Tham gia vào các chương trình tổ chức khám sức khỏe, tư vấn, giáo dục sức khỏe cộng đồng.
 • Tham gia các nghiên cứu khoa học mang lại lợi ích phục vụ cộng đồng.
 • Tham gia tư vấn các chính sách y tế, các hoạt động quản lý y tế.
 • Tham gia chương trình tư vấn tâm lý trị liệu dành cho sinh viên trường.

BAN CHỦ NHIỆM KHOA

 • Phó Trưởng khoa phụ trách khoa Y Tế Công Cộng: PGS.TS. Nguyễn Duy Phong
 • Phó Trưởng khoa: PGS.TS. Tô Gia Kiên

LIÊN HỆ