Thư mời tham dự Sinh hoạt khoa học định kỳ - chủ đề Sự cố y khoa

Buổi Sinh hoạt khoa học định kỳ, chủ đề “Sự cố y khoa: thực trạng, hậu quả và kế...

Hành trình UMP đến với Hội thảo Lãnh đạo sức khỏe toàn cầu 2023

Cuối tháng 7 vừa qua, tại trường Đại học Yonsei đã diễn ra Hội thảo về Sức khỏe toàn cầu...