Lịch giảng bộ môn Nhi - Khoa Y

ĐỐI TƯỢNG CHƯƠNG TRÌNH
MỤC TIÊU HỌC TẬP
LỊCH GIẢNG + THI LÝ THUYẾT LỊCH THỰC TẬP + THI LÂM SÀNG
ĐẠI HỌC

Y4

Click here

Học kỳ I
YHCT
YHDP
TNB - TN
Học kỳ II

Click here
Skillslab

Y6

Click here

Học kỳ I
Học kỳ II

Click here
Cử nhân Gây mê hồi sức Click here Click here Click here
Cử nhân nữ hộ sinh Click here Click here Click here
Cử nhân điều dưỡng Click here Click here Click here
Y liên thông YHCT Click here

Năm 2
Năm 3

Click here

Y liên thông

Click here

Năm 2
Năm 3

Click here
Răng hàm mặt Click here Click here Click here
SAU ĐẠI HỌC CK1 Click here Click here Click here
Cao học Click here
Nội trú Click here
CK2 Click here Click here Click here
NCS Click here Click here

 

Tin khác