Giới thiệu Bộ môn Thống kê Y học - Tin học

ĐÀO TẠO

 • Phụ trách giảng dạy bậc đại học, sau đại học tại khoa Y tế công cộng và các khoa khác của trường, bao gồm các môn học
  • Thống kê y học
  • Thống kê y sinh học ứng dụng
  • Nghiên cứu khoa học
  • Nghiên cứu sức khỏe cộng đồng
  • Nghiên cứu định lượng
  • Thiết kế phân tích thống kê trong nghiên cứu khoa học
  • Phân tích số liệu.
 • Phối hợp với Bộ môn Dịch tễ đào tạo định hướng chuyên ngành Dịch tễ và Thống kê cho khối Cử Nhân Y tế công cộng.
 • Hướng dẫn luận văn, luận án tốt nghiệp cho các đối tượng đại học, sau đại học.

NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

 • Triển khai thực hiện, xuất bản trên các tạp chí chuyên ngành trong nước và quốc tế các đề tài nghiên cứu khoa học, trong đó ứng dụng những kỹ thuật phân tích thống kê phức tạp.
 • Kết hợp thực hiện các đề tài nghiên cứu cấp cơ sở, các nghiên cứu với cơ quan và tổ chức trong và ngoài nước.

BIÊN SOẠN, CẢI TIẾN CHƯƠNG TRÌNH

 • Biên soạn, cập nhật và hiệu chỉnh các tài liệu, giáo trình giảng dạy như tài liệu Thống kê y học, Nghiên cứu khoa học, Hướng dẫn sử dụng các phần mềm trong thống kê và nghiên cứu khoa học như Stata, R, Endnote, EpiData.
 • Xây dựng cẩm nang tóm tắt giúp học viên hệ thống lại kiến thức và dễ tìm kiếm thông tin.
 • Cải tiến và xây dựng các công cụ hỗ trợ học tập, giảng dạy và nghiên cứu như thư viện Thống kê, thư viện Rvietnam cho phân tích trên R, công cụ tích hợp HINARI vào Endnote để tải bài báo toàn văn, chương trình ItemBanking để quản lý và tạo đề thi trắc nghiệm cùng nhiều ứng dụng khác. 

CÁC THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC

 • Tập thể lao động tiên tiến, tập thể lao động xuất sắc nhiều năm liền (từ 2007 đến 2019).
 • Bằng khen cấp bộ năm học 2008 – 2009.
 • Bằng khen của Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh năm 2009.

NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 

 • Xuất bản gần 200 bài báo trên các tạp chí chuyên ngành uy tín trong nước và quốc tế.
 • Tất cả giảng viên của bộ môn đều đã có xuất bản quốc tế và thường xuyên tham gia các hội nghị, hội thảo trong nước và quốc tế. Mỗi năm thực hiện ít nhất một đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở.

HỢP TÁC

 • Bộ môn đã hợp tác để giảng dạy và nghiên cứu cùng với nhiều cơ quan, đơn vị trong và ngoài nước.
 • Tiên phong trong việc xây dựng hệ thống học tập trực tuyến E-learning, ứng dụng thực tế trong giảng dạy. Học viên được tiếp cận các tài liệu chuyên ngành, các video bài giảng của giảng viên và đa dạng các bài tập trực quan, sinh động.
 • Hầu hết giảng viên đều được đào tạo sau đại học tại nước ngoài trong các lớp ngắn hạn và dài hạn. Hiện nay có 01 giảng viên đang theo học nghiên cứu sinh tại Úc.

HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA BỘ MÔN

 • Tận dụng ưu thế về nghiên cứu khoa học để hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước nhằm thực hiện các đề tài nghiên cứu cấp nhà nước và quốc tế.
 • Đào tạo cán bộ giảng viên chuyên sâu hơn cho từng môn học, đặc biệt chú trọng lĩnh vực Thông tin y tế và việc ứng dụng công nghệ thông tin trong y tế.
 • Hoàn thiện tài liệu và công cụ giảng dạy, học tập để đảm bảo và nâng cao chất lượng đào tạo theo hướng lấy sinh viên làm trung tâm và học tập dựa trên vấn đề của học viên.