Lễ tốt nghiệp Khoa Y tế công cộng
12/11/2019

 

Thời gian: 13g30, thứ Ba, ngày 12/11/2019
Địa điểm: Đại giảng đường - Đại học Y Dược TP.HCM

Sự kiện khác