Chứng nhận kiểm định chất lượng AUN-QA - Chương trình đào tạo Cử nhân Y tế công cộng
01/04/2023

KHOA Y TẾ CÔNG CỘNG VINH DỰ ĐÓN NHẬN

CHỨNG NHẬN KIỂM ĐỊNH AUN-QA

CHO CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỬ NHÂN Y TẾ CÔNG CỘNG

 

 

Mạng lưới đảm bảo chất lượng giáo dục AUN - QA (Asean University Network Quality Assurance) thành lập năm 1995 là một trong những tổ chức đánh giá ngoài uy tín được điều hành từ những trường đại học hàng đầu khu vực Đông Nam Á. Việt Nam đã tham gia mạng lưới Đảm bảo chất lượng giáo dục ASEAN từ năm 2017. Trong xu thế hội nhập, Đại học Y Dược Tp.HCM đã là thành viên của mạng lưới này từ năm 2018.


Bộ tiêu chuẩn AUN-QA được xây dựng với mục tiêu thúc đẩy quá trình đảm bảo chất lượng tại các trường đại học trong khu vực và hướng đến việc liên thông tín chỉ từ các chương trình đạt chuẩn của giữa các trường trong mạng lưới. Hiện tại, bộ tiêu chuẩn AUN-QA phiên bản 4.0 đang được áp dụng vào chu trình đánh giá với 8 tiêu chuẩn liên quan đến các lĩnh vực: Kết quả học tập mong đợi, Cấu trúc và nội dung chương trình đào tạo, Chuẩn đầu ra & kết quả đầu ra của chương trình đào tạo, Phương thức dạy/học và đánh giá sinh viên, Chất lượng giảng viên và đội ngũ cán bộ hỗ trợ, Chất lượng các hoạt động hỗ trợ sinh viên, Cơ sở hạ tầng và trang thiết bị. 


Cùng với 4 chương trình đào tạo khác, chương trình đào tạo Cử nhân Y tế công cộng của Đại học Y Dược Tp.HCM đã được đánh giá cao trong đợt đánh giá chương trình đào tạo lần thứ 306 của AUN-QA được tổ chức trong tháng 11 năm 2022. Kết quả đánh giá Chương trình đào tạo Cử nhân Y tế công cộng đều vượt chuẩn ở cả 8 tiêu chuẩn. Đặc biệt hơn, đoàn  kiểm định đánh giá cao chất lượng đội ngũ giảng viên, hoạt động hỗ trợ người học, và điều kiện về cơ sở vật chất của chương trình đào tạo Cử nhân Y tế công cộng. Trong những ngày làm việc, đoàn kiểm định đánh giá chương trình đào tạo YTCC tại khoa đã tiếp cận được các hệ thống tiêu chuẩn kiểm định chuyên ngành của khu vực và thế giới. Đây là những nỗ lực rất lớn của tập thể thầy và trò khoa Y tế công cộng, cùng với sự hỗ trợ đặc biệt từ Ban Giám hiệu nhà trường, các đơn vị hợp tác đào tạo từ các Viện và Sở y tế các địa phương. Với mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực y tế chất lượng cao, nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ tiên tiến đóng góp hiệu quả vào sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, chương trình đào tạo Cử nhân Y tế công cộng đã được thiết kế đáp ứng các chuẩn năng lực quốc gia, và quốc tế.

Chứng nhận kiểm định AUN-QA cho chương trình đào tạo Cử nhân Y tế công cộng - Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh
Chứng nhận kiểm định AUN-QA cho chương trình đào tạo Cử nhân Y tế công cộng - Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh


Với việc đạt chuẩn AUN-QA, Khoa Y tế công cộng khẳng định sự cam kết của nhà trường đối với xã hội, với nhà tuyển dụng về chất lượng sản phẩm đầu ra của chương trình đào tạo Y tế công cộng, đó là nguồn nhân lực được đào tạo theo chuẩn chất lượng được kiểm soát nghiêm ngặt. Kết quả kiểm định AUN-QA giúp người sử dụng lao động có một cơ sở tin cậy để tìm kiếm nguồn nhân lực đảm bảo chất lượng, từ một chương trình đào tạo có những tham chiếu chất lượng mang tính quốc tế hóa.


Với những lợi thế này, sinh viên có thể yên tâm khi theo học các chương trình đạt chuẩn AUN-QA tại Khoa Y tế công cộng – Đại học Y Dược Tp.HCM. Vừa được học, được trải nghiệm và được đảm bảo đầu ra với bằng cấp được chứng nhận quốc tế.

 

Đăng bởi Văn phòng Khoa Y tế công cộng

Sự kiện khác