Lễ kết nghĩa Khoa Y tế công cộng
26/10/2019

Thời gian: 7g00 - 23g00, ngày 26/10/2019

Địa điểm: Sân Khu điều trị 3 + Sảnh tòa nhà 15 tầng

Sự kiện khác