Đào tạo liên tục tháng 9/2019: CME (Ngoại tổng quát)
28/09/2019

Các Lớp Đào tạo liên tục tháng 9/2019 như sau:

CME (Ngoại tổng quát)

 • Thời gian: 7g00 - ngày 20/09/2019.
 • Địa điểm: Giảng đường 2, số 217 Hồng Bàng, Quận 5, TP.HCM

Lớp đào tạo liên tục "Cập nhật chẩn đoán và điều trị mất ngủ kết hợp YHHĐ và YHCT"

 • Thời gian: 7g30 - 17g30 ngày 28/09/2019.
 • Địa điểm: Đại giảng đường, số 217 Hồng Bàng, Quận 5, TP.HCM

Đào tạo liên tục “Cập nhật các vấn đề bệnh lý nội khoa”

 • Thời gian: 8g00 ngày 28/09/2019.
 • Địa điểm: Trung tâm ĐTNLYTTNCXH, số 02 Phù Đổng Thiên Vương, Quận 5, TP.HCM

CME (Lão khoa)

 • Thời gian: 7g30 - 12g00 ngày 24/09/2019.
 • Địa điểm: Giảng đường 6C, số 217 Hồng Bàng, Quận 5, TP.HCM

CME (Thần kinh)

 • Thời gian: 13g00 - 16g30 ngày 25/09/2019.
 • Địa điểm: Giảng đường 2, số 217 Hồng Bàng, Quận 5, TP.HCM

CME (Da liễu)

 • Thời gian: 7g30 - 12g00 ngày 26/09/2019.
 • Địa điểm: Giảng đường 6D, số 217 Hồng Bàng, Quận 5, TP.HCM

CME (Nhi)

 • Thời gian: 7g30 - 12g00 ngày 27/09/2019.
 • Địa điểm: Giảng đường 5B, số 217 Hồng Bàng, Quận 5, TP.HCM

CME (Hồi sức cấp cứu)

 • Thời gian: 7g30 - 12g00 ngày 27/09/2019.
 • Địa điểm: Giảng đường 6D, số 217 Hồng Bàng, Quận 5, TP.HCM

CME (Gây mê hồi sức)

 • Thời gian: 7g30 - 12g00 ngày 27/09/2019.
 • Địa điểm: Giảng đường 1, số 217 Hồng Bàng, Quận 5, TP.HCM

CME (Tiết niệu)

 • Thời gian: 13g00 - 16g30 ngày 27/09/2019.
 • Địa điểm: Giảng đường 2, số 217 Hồng Bàng, Quận 5, TP.HCM

CME (Nội tổng quát)

 • Thời gian: 8g00 - 11g00 ngày 28/09/2019.
 • Địa điểm: Đại Giảng đường, số 217 Hồng Bàng, Quận 5, TP.HCM

CME (Nội tổng quát)

 • Thời gian: 11g30 - 13g00 ngày 28/09/2019.
 • Địa điểm: Giảng đường 1 và GĐ 2, số 217 Hồng Bàng, Quận 5, TP.HCM

CME (Nội tổng quát)

 • Thời gian: 13g30 - 16g00 ngày 28/09/2019.
 • Địa điểm: Đại Giảng đường, số 217 Hồng Bàng, Quận 5, TP.HCM

CME (Tạo hình thẩm mỹ)

 • Thời gian: 13g30 - 16g00 ngày 28/09/2019.
 • Địa điểm: Giảng đường 4C, số 217 Hồng Bàng, Quận 5, TP.HCM

Sự kiện khác