Nghiên cứu

Thông báo chiêu sinh Chương trình đào tạo liên tục "Kiểm soát nhiễm khuẩn cơ bản"
06/03/2024

Thông tin chi tiết về chương trình và đăng ký học, vui lòng xem tại đây.

 

Bộ môn Tổ chức - Quản lý y tế, Khoa Y tế công cộng thông báo chiêu sinh Chương trình đào tạo liên tục "Kiểm soát nhiễm khuẩn cơ bản", khóa 5:

 

1. Mục tiêu khóa học:

Nâng cao kiến thức, thái độ, kỹ năng thực hành kiểm soát nhiễm khuẩn cơ bản cho các nhân viên y tế phụ trách kiểm soát nhiễm khuẩn, các thành viên trong mạng lưới kiểm soát nhiễm khuẩn, các nhân viên y tế đang công tác tại các cơ sở y tế và người có trình độ chuyên môn thuộc khối ngành khoa học sức khỏe quan tâm đến công tác kiểm soát nhiễm khuẩn.

 

2. Thành phần giảng viên và trợ giảng:

- Giảng viên Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh

- Giảng viên thỉnh giảng từ Hội Kiểm soát nhiễm khuẩn Việt Nam, 

 

3. Khai giảng, thời gian và hình thức học: 

Khai giảng: 08g00 ngày 02/4/2024 (thứ Ba)

Thời gian học: 02 tuần, từ 02/4/2024 đến 11/4/2024, các ngày thứ Ba, Tư, Năm (Sáng từ 08g00 đến 11g30; chiều từ 13g30 đến 17g00)

Hình thức học: trực tuyến qua phần mềm Microsoft Teams

Học phí: 3.000.000đ/học viên (Ba triệu đồng)

 

Thông tin chi tiết về chương trình và đăng ký học, vui lòng xem tại đây.

 

 

Tin khác

Thông báo tuyển dụng giảng viên năm 2024

27/05/2024

Thông báo 198/TB-YTCC về việc tuyển dụng giảng viên khoa YTCC

Thông báo tuyển dụng giảng viên năm 2024

02/04/2024

Thông báo 112/TB-YTCC về việc tuyển dụng giảng viên khoa YTCC