Nghiên cứu

Hội nghị khoa học kỹ thuật lần thứ 40 - Chuyên đề Một sức khỏe cho mọi người

Hội nghị khoa học kỹ thuật Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh là diễn đàn trao đổi, cập nhật và cung cấp thông tin khoa học mới nhất từ kết quả nghiên cứu của giảng viên, học viên của Trường thực hiện trong năm học, được tổ chức định kỳ hằng năm.

Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh (ĐHYD TPHCM) tổ chức Hội nghị Khoa học Kỹ thuật thường niên lần thứ 40 với chủ đề “40 năm thành tựu và phát triển khoa học công nghệ”:

Hội nghị lần thứ 40 với điểm nhấn về báo cáo các nghiên cứu liên ngành, đa mô thức trong chẩn đoán, điều trị, phục hồi và dự phòng các bệnh lây nhiễm và bệnh mãn tính không lây nhiễm. Hội nghị chọn lọc giới thiệu các nghiên cứu nổi bật của nhà trường và các đơn vị y tế liên quan, được trình bày bởi các chuyên gia y tế trong và ngoài nước.

Nằm trong khuôn khổ Hội nghị, Khoa Y tế công cộng chủ trì tổ chức chuyên đề Một sức khỏe cho mọi người (All for one, one health for al), với chương trình cụ thể như sau:

 

Sơ đồ tổ chức Hội nghị:

 

Chương trình chi tiết của Hội nghị được đính kèm tại trang thông tin điện tử của Hội nghị tại đường dẫn sau: https://online.ump.edu.vn/

Đăng ký đại biểu tại link: https://forms.gle/FpaRcjvW53wsr9jXA

Hoặc mã QR: