Nghiên cứu

Ra mắt bản in tạp chí quốc tế MedPharmRes (MedPharmRes - international journal of UMP)
24/04/2019

Tạp chí MedPharmRes là tạp chí quốc tế đầu tiên tại Việt Nam thuộc lĩnh vực Y Dược học bằng tiếng Anh, hoạt động dưới sự quản lý của Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. 

MedPharmRes được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp giấy phép xuất bản số 121a/GP-BTTTT vào ngày 23/3/2017 và được Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia - Bộ Khoa học và Công nghệ cấp mã số chuẩn quốc tế ISSN (International Standard Serial Number) là 2615-9139 vào ngày 01/02/2018. 

MedPharmRes rất hoan nghênh các nghiên cứu gốc chưa công bố gửi về xuất bản trên tạp chí của chúng tôi (bao gồm cả lý thuyết, thực hành, nghiên cứu, cũng như các bài báo thực nghiệm) từ các nhà khoa học, chuyên gia và các nhà nghiên cứu trong và ngoài nước. MedpharmRes khuyến khích mở rộng những nghiên cứu có ý nghĩa cao nhằm nâng cao tính sáng tạo, tạo nên những thay đổi tích cực trong ngành y tế. 

MedPharmRes xuất bản các nghiên cứu thuộc các lĩnh vực như y học, dược học, lâm sàng, y tế công cộng, dịch tễ học, nha khoa,… với nhiều công trình nghiên cứu gốc, bài đánh giá tổng quan, bài bình luận, báo cáo một ca, báo cáo hàng loạt ca, báo cáo hội nghị, bài luận,… Với sự xét duyệt và đánh giá cẩn trọng, chuyên nghiệp và công bằng từ các nhà nghiên cứu dày dạn kinh nghiệm trên toàn thế giới, MedPharmRes hứa hẹn sẽ mang đến những ấn phẩm nghiên chất lượng cao và thúc đẩy tinh thần nghiên cứu sáng tạo.

Tất cả các bản thảo phải được viết bằng tiếng Anh, quá trình bình duyệt, trao đổi và phản biện hoàn toàn sử dụng tiếng Anh. 

Hiện nay, ngoài bản điện tử (online, ISSN 2615-9139) MedPharmRes cùng với Tạp chí Y Học TP. HCM đã xuất bản bản bản in (printed, ISSN 1859-1779)

Ban biên tập sẽ gửi bản in đến các tác giả đã đăng trong tạp chí trong thời gian sớm nhất.

Làm sao để công bố các công trình nghiên cứu trên MedPharmRes? 
(
English version below) 

I. Trước khi gửi bản thảo về cho MedPharmRes, bạn cần đảm bảo nghiên cứu của mình phù hợp với những tiêu chí sau đây:
1 / Nghiên cứu phải là bản gốc và không được sao chép hoặc xuất bản ở nơi khác. 
2 / Nghiên cứu nên chuyên về các lĩnh vực khoa học sức khỏe con người. 
3 / Nói không với vấn đề đạo văn, thiết kế nghiên cứu phù hợp, sử dụng đúng các phương pháp thống kê và kết quả chính xác. 

II. Ban biên tập:
http://medpharmres.com/editorial-board.html 

III. Lợi ích của việc xuất bản trên MedPharmRes: 
- MedPharmRes là tạp chí truy cập mở miễn phí, đảm bảo bài báo của bạn đến đúng đối tượng cần thiết. 
- Không mất phí xử lý bài viết, MedPharmRes xuất bản miễn phí cho các bài báo dưới sự hỗ trợ kinh phí của Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. 
- Quá trình đánh giá diễn ra nhanh chóng (tối đa 3 tuần kể từ ngày nộp). 
- Bản thảo được gửi trực tiếp thông qua trang web của chúng tôi, quá trình bình duyệt, phản biện diễn ra nhanh chóng, chuyên nghiệp và trực tiếp trên web. 
Thông tin hướng dẫn quá trình chuẩn bị bản thảo cũng như danh sách ban biên tập đều được mô tả chi tiết trên trang web của MedPharmRes. 

IV. Cách gửi bản thảo: 
Vui lòng truy cập http://medpharmres.com/ để gửi bản thảo bài viết của bạn cho MedPharmRes. 

V. Thời hạn nộp bản thảo: 
Không có thời hạn cụ thể về việc nộp bản thảo, nghiên cứu của bạn cần đáp ứng các tiêu chí đánh giá của MedPharmRes. 

VI. Liên hệ: 
- Trang web: http://medpharmres.com/  hoặc http://medpharmres.vn/ 
- Địa chỉ: 217 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam. 
- Điện thoại: (+ 84-8) 3855 8411 - Fax: (+ 84-8) 3855 2304 
- Email: medpharmres@ump.edu.vn 
hoặc liên hệ với ThS. Trương Văn Đạt, email: dattv@ump.edu.vn 
hoặc CN. Nguyễn Thị Thu Thảo, email: thaontt@ump.edu.vn

---------------------- 
English version 

MedPharmRes is an open access, international, peer-reviewed journal, under the management of University of Medicine and Pharmacy at Ho Chi Minh City. 

MedPharmRes granted Publication permit 121a/GP-BTTTT by the Ministry of Information and Communications of the Socialist Republic of Vietnam on March 23th 2017 and ISSN (International Standard Serial Number) 2615-9139 by Department of National Science and Technology Information - Ministry of Science and Technology of Vietnam on February 1, 2018. We are proud to be an international open access peer reviewed journal that delivers cutting edge research in various aspects of medicine, pharmacy, dentistry, and other health sciences. Our journal will be indexed in ISI, PubMed with IF > 2 within 2-3 years. 

MedPharmRes highly welcomes unpublished original works for inclusion in our first edition publication issue (including theoretical, technical, research as well as empirical papers) from health scientists, professionals and researchers. MedpharmRes targets researchers from various fields and encourages the expansion of significant and innovative research towards changes in health practices. 

MedPharmRes, with researches regarding all medicinal fields, public health, epidemiology, pharmacy including drug synthesis and delivery and health education research, will be published monthly for the ultimate goal of enhancing high quality research publication and promoting innovative research spirit. From our fairly objectively evaluating editorial board, all submissions will be reviewed and evaluated based on originality, technical research, and relevance to journal contributions. 

All manuscripts in English ranging from case report to meta-analysis as well as commentaries, correspondence, and reports are also accepted. Before you submit your manuscript, go back and review your title, keywords and abstract. These elements are key to ensuring that readers will be able to find your article online through online search engines and be sure to do the following: 
1/ The research paper should be original and not replicated elsewhere. 
2/ It should specialize in health sciences. 
3/ Authors should avoid plagiarism, express their results accurately, use the right statistical methods and accurate study designs. 

Editorial board 
http://medpharmres.com/editorial-board.html 

What are the advantages of publishing on MedPharmRes? 
- Being an open access journal with certainty that your paper gets to the right audience with our media team that will properly spread your research. 
- Including no article processing fees to encourage junior researchers to publish their work. - The evaluation process will take at most 3 weeks (or flexible working) from the submission date, especially the instant check from the website below. 
- Manuscripts should be submitted electronically through our website 

Any additional information regarding the manuscript preparation or editorial board is described in detail on our website. 

Article-processing charges 
The publication is free of charge for articles submitted thanks to the support of University of Medicine and Pharmacy at Ho Chi Minh City. 

How to Submit Article: 
Please access to http://medpharmres.com/ to submit your articles 

Deadline for submission: 
If your study meets the criteria for either expedited annual review or exemption from ongoing review and approval, there is no specific deadline for submission. Submissions are reviewed on a rolling basis as they are received. 

Contact: 
- Website: http://medpharmres.com/ or http://medpharmres.vn/ 
- Office address: 217 Hong Bang street, District 5, Ho Chi Minh City, Vietnam 
- Phone: (+84-8) 3855 8411 
- Fax: (+84-8) 3855 2304 
- Email: medpharmres@ump.edu.vn 
or contact to Truong Van Dat, MSc., email: dattv@ump.edu.vn 
and to Nguyen Thi Thu Thao, BS., email: thaontt@ump.edu.vn

Tin khác

Thông báo tuyển dụng giảng viên năm 2024

02/04/2024

Thông báo 112/TB-YTCC về việc tuyển dụng giảng viên khoa YTCC

Hội nghị khoa học kỹ thuật lần thứ 40 - Chuyên đề Một sức khỏe cho...

18/03/2024

Chuyên đề Một sức khỏe cho mọi người, thuộc Hội nghị Khoa học Kỹ thuật lần thứ...