Giới thiệu Bộ môn Dinh dưỡng và thực phẩm

ĐÀO TẠO

 • Đại học: Giảng day lý thuyết và thực hành các đối tượng Bác sĩ đa khoa, Bác sĩ Y học dự phòng, cử nhân Dinh dưỡng, Cử nhân Y tế công cộng.
 • Sau đại học: Giảng dạy các đối tượng CKI. Dinh dưỡng, CKI YTCC, Thạc sỹ YHDP, Thạc sĩ YTCC, YHDP, NCS Dịch tễ và các lớp Định hướng chuyên khoa Dinh dưỡng lâm sàng.
 • Hướng dẫn khóa luận tốt nghiệp đại học, luận văn, luận án tốt nghiệp CKI, CKII, Thạc sĩ, luận án Tiến sĩ.

THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC

 • Tập thể lao động xuất sắc
 • Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế
 • Mở được 02 mã ngành mới BS.CKI Dinh dưỡng, Cử nhân Dinh dưỡng
 • Mở được lớp đào tạo ngắn hạn Định hướng chuyên khoa Dinh dưỡng Lâm sàng

ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN

 • Nâng cao năng lực giảng dạy cho giảng viên trong bộ môn, khuyến khích tạo điều kiện cho cán bộ giảng tiếp tục học tập và nâng cao trình độ chuyên môn.
 • Hoàn thiện các tài liệu giáo khoa, giáo trình phục vụ giảng dạy chuyên ngành Dinh dưỡng – Vệ sinh an toàn thực phẩm cho các đối tượng
 • Đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, thực hiện các nghiên cứu trong lĩnh vực Dinh dưỡng – Vệ sinh an toàn thực phẩm
 • Nâng cao hợp tác, trao đổi chuyên môn với các trường đại học, Viện nghiên cứu trong nước và quốc tế.
 • Tiếp tục đẩy mạnh đào tạo các lớp BSCKI Dinh dưỡng, Cử nhân Dinh dưỡng, chứng chỉ ngắn hạn về Dinh dưỡng Tiết chế và lớp định hướng chuyên khoa dinh dưỡng lâm sàng