Giới thiệu Bộ môn Dịch tễ học

ĐÀO TẠO

 • Giảng dạy Dịch tễ học và Phương pháp nghiên cứu khoa học cho các đối tượng Đại học và Sau đại học
 • Tham gia nhóm giảng dạy điều trị nghiện chất kết hợp với Đơn vị chuyển giao công nghệ điều trị nghiện chất và HIV

Nghiên cứu khoa học:

 • Thực hiện các nghiên cứu tập trung vào các lĩnh vực bệnh không lây và các hành vi liên quan.

THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC

 • Bằng khen của Bộ  Y tế năm 2010, 2016
 • Kỷ niệm chương “Vì sức khỏe nhân dân” của Bộ Y tế
 • Bằng khen của UBND thành phố năm 2009
 • Bằng khen của Đại học Y dược TP. HCM chào mừng kỷ niệm 65 năm hình thành và phát triển năm 2012 và chào mừng kỷ niệm 70 năm hình thành và phát triển năm 2017
 • Giấy khen của Đại học Y dược thành phố Hồ Chí Minh năm 2014, 2015
 • Danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc từ năm 2011-2016
 • Hợp tác Đại học Seoul và Đại học Y Hà Nội để viết bài đăng trên tạp chí quốc tế Global Health Action (2015-2016).
 • Tham gia điều phối dự án nghiên cứu Fresh Air (2016).
 • Hợp tác nghiên cứu và viết báo với nhóm nghiên cứu Đại học Imperial College London trong dự án NCD Risk Factor Collaboration (NCD-RisC) www.ncdrisc.org (2014-2019)
 • Năm 2016, phối hợp tham gia nghiên cứu Tăng cường hệ thống sức khỏe kết hợp giữa Đại học Quốc gia Seoul Hàn Quốc và Đại học Y khoa Hà Nội.
 • Tham gia dự án với ĐH Quốc gia Seoul về “Nâng cao năng lực của nhân viên y tế tuyến y tế cơ sở trong chẩn đoán, điều trị và quản lý bệnh tang huyết áp” (2018)

ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN

 • Tuyển chọn và nâng cao năng lực của giảng viên để tiến tới xây dựng bộ môn dịch tễ ngang tầm các nước trong khu vực
 • Hoàn thiện các tài liệu giáo khoa về dịch tễ học và nghiên cứu khoa học
 • Phối hợp với lâm sàng để phát triển và triển khai các mô-đun về Dịch tễ học lâm sàng và Thử nghiệm lâm sàng. Thực hiện những nghiên cứu về bệnh không lây và bệnh truyền nhiễm - Tăng cường hợp tác quốc tế để phát triển bộ môn