Giới thiệu Bộ môn Dân số

ĐÀO TẠO

  • Giảng dạy các môn Dân số học, Dân số - Kế hoạch hoá gia đình, Sức khoẻ sinh sản, sức khỏe các lứa tuổi cho các đối tượng Y3; CNYTCC; BS YHDP.
  • Hướng dẫn khoá luận và luận văn tốt nghiệp cho sinh viên CN YTCC và BS YHDP, học viên sau đại học
  • Giảng dạy môn Sức khỏe dân số cho các đối tượng Cao học, BSCKI, BSCKII, NCS. Hướng dẫn luận văn cho học viên Cao học, BSCKI

THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC

  • Tập thể lao động xuất sắc 2007, 2008, 2010, 2012, 2013, 2018
  • Bằng khen của UBND thành phố năm 2008

ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN

  • Trên cơ sở kế hoạch chiến lược của Đại Học Y Dược TP. Hồ Chí Minh, Khoa Y tế Công cộng sẽ trở thành Trường Đại học Y tế Công cộng và Bộ môn Dân số sẽ trở thành một khoa với chiến lược đào tạo theo nhu cầu xã hội.
  • Thực hiện hợp tác với các dự án trong và ngoài nước để thực hiện các đề tài cấp nhà nước và quốc tế.
  • Đào tạo cán bộ giảng chuyên sâu hơn cho từng môn học, đáp ứng nhu cầu đào tạo theo tín chỉ và đào tạo định hướng chuyên ngành dân số cho các đối tượng CN YTCC và BS YHDP.