Thông báo tuyển sinh Sau Đại học năm 2020
17/03/2020

THÔNG BÁO

Về việc tuyển sinh sau đại học năm 2020

 

Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh tuyển sinh các bậc học sau đại học như sau: Chuyên khoa cấp I (CKI), Chuyên khoa cấp II (CKII), Trình độ thạc sĩ (cao học) và Trình độ tiến sĩ (NCS).

- Ngày phát hành hồ sơ: từ ngày 06/4/2020.

- Hệ thống đăng ký hồ sơ tuyển sinh online sẽ được kích hoạt từ ngày 20/4/2020 đến hết ngày 08/5/2020.

- Ngày nhận hồ sơ đăng ký dự thi: từ ngày 04/5/2020 đến hết ngày 08/5/2020.

- Ngày tư vấn tuyển sinh trực tuyến: 15/4/2020 (đề nghị thí sinh theo dõi những thông báo tiếp theo của Phòng Đào tạo Sau đại học).

- Đề cương ôn tập và lịch ôn thi: (đề nghị thí sinh theo dõi những thông báo tiếp theo của Phòng Đào tạo Sau đại học tại đây.

- Điều kiện dự thi: xem chi tiết tại tập tin bên dưới.

Thông báo tuyển sinh Sau Đại học 2020

Phụ lục 1

Phụ lục 2. Điều kiện cụ thể và danh mục các khóa học bổ sung học phần kiến thức trước khi nộp hồ sơ dự thi trình độ Thạc sĩ chuyên ngành Y tế Công cộng

Phụ lục 3. Danh mục các môn thi môn cơ sở cho Chuyên khoa Cấp 1 và trình độ Thạc sĩ

Phụ lục 4. Danh mục các môn thi chuyên ngành cho Chuyên khoa Cấp 1, Chuyên khoa Cấp 2 và trình độ Thạc sĩ

Phụ lục 5. Bảng tham chiếu quy đổi một số chứng chỉ ngoại ngữ tương đương cấp độ 3/6 khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam

Phụ lục 6. Bảng tham chiếu các chứng chỉ tiếng nước ngoài

Phụ lục 7. Hướng dẫn viết đề cương nghiên cứu

Phụ lục 8. Thư giới thiệu

Phụ lục 9. Sơ yếu lí lịch

Phụ lục 10. Mẫu công văn cử đi dự thi của cơ quan công tác

Phụ lục 11. Giấy xác nhận diện ưu tiên

Phụ lục 12. Tiêu chuẩn người hướng dẫn Nghiên cứu sinh

Thí sinh có thắc mắc vui lòng đặt câu hỏi liên hệ tại https://tuyensinh.ump.edu.vn/lien-he.html