Thông báo tạm hoãn tổ chức tuần sinh hoạt công dân - sinh viên năm học 2021 - 2022
18/08/2021

Phòng Công tác sinh viên thông báo về việc tạm hoãn tổ chức Tuần sinh hoạt công dân - sinh viên năm học 2021-2022 cho đến khi có thông báo mới.

Nội dung chi tiết vui lòng xem bên dưới hoặc tại đây:

 

Đăng bởi Tổ Quản lý Đào tạo - Văn phòng Khoa Y tế Công cộng