Thông báo kế hoạch giảng dạy ngày thứ Hai 09/3 của sinh viên khoa Y tế Công cộng
08/03/2020

Căn cứ chỉ đạo của Nhà Trường và Ban Chủ nhiệm Khoa, Tổ Quản lý Đào tạo – Văn phòng Khoa Y tế Công cộng thông báo đến Sinh viên về Kế hoạch giảng dạy ngày thứ Hai 09/3/2020 như sau:

1. Các lớp có lịch học tại các Giảng đường thuộc Trường (217 Hồng Bàng, 159 Hưng Phú): đi học bình thường theo lịch đã thông báo.

2. Các lớp có lịch học tại các Cơ sở y tế: tạm ngưng lịch học sáng thứ Hai 09/3, chờ chỉ đạo tiếp theo từ Nhà Trường và Ban Chủ nhiệm Khoa, bao gồm các lớp:

   - Lớp YHDP17: thực tập tại Bệnh viện Nguyễn Tri Phương

   - Lớp YHDP16: thực tập tại Bệnh viện Thống Nhất, Bệnh viện Nhân dân Gia Định, bệnh viện Nhi Đồng

   - Lớp YHDP15: thực tập tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới.

 

Tổ Quản lý Đào tạo - Văn phòng Khoa Y tế Công cộng