Thông báo chiêu sinh lớp chuẩn bị kiến thức và kỹ năng cho NCS tại ĐHYD Tp.HCM
22/02/2021

Trung tâm Đào tạo nhân lực y tế theo nhu cầu xã hội thuộc Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh thông báo chiêu sinh lớp "Chuẩn bị kiến thức và kỹ năng cho Nghiên cứu sinh tại Đại học Y Dược Tp.HCM", dành cho học viên Cao học, Nghiên cứu sinh, Giảng viên các cơ sở đào tạo và các đối tượng khác có nhu cầu. Chi tiết vui lòng xem tại Công văn bên dưới:

Tổ Quản lý Đào tạo - Văn phòng Khoa Y tế Công cộng