Thông báo chiêu sinh các lớp bổ sung kiến thức dành cho Thí sinh dự thi Thạc sĩ Y tế Công cộng tại ĐHYD Tp.HCM
08/02/2021

Trung tâm Đào tạo nhân lực y tế theo nhu cầu xã hội thuộc Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh thông báo chiêu sinh các lớp bổ sung kiến thức dành cho Thí sinh có nguyện vọng nộp hồ sơ dự thi trình độ Thạc sĩ chuyên ngành Y tế Công cộng tại Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh năm 2021, cụ thể:

1. Lớp Bổ sung kiến thức Nhập môn Y tế Công cộng. Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây.

2. Lớp Bổ sung kiến thức Sinh lý - Giải phẫu học. Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây.

3. Lớp Bổ sung kiến thức Tâm lý học y học. Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây.

4. Lớp Bổ sung kiến thức Tổ chức - Quản lý y tế. Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây.

Mọi chi tiết xin liên hệ Trung tâm Đào tạo nhân lực y tế theo nhu cầu xã hội - Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại:  (028) 3853 9207. Website: chpt.ump.edu.vn hoặc ump.edu.vn. Email: daotaonlyt@ump.edu.vn

Tổ Quản lý Đào tạo - Văn phòng Khoa Y tế Công cộng