Tập huấn phòng chống Covid-19 khoa Y tế Công cộng
13/03/2020

Căn cứ chỉ đạo của Nhà Trường và Ban giảng huấn, ngày 11/3/2020, Khoa Y tế Công cộng đã tổ chức các buổi tập huấn về phòng chống dịch bệnh Covid-19 cho Sinh viên Bác sỹ Y học Dự phòng, Cử nhân Y tế Công cộng, Cử nhân Dinh dưỡng các khóa. Thông qua buổi tập huấn, sinh viên được cung cấp các kiến thức cập nhật về dịch bệnh, thái độ và cách ứng xử phù hợp đối với các tình huống diễn ra. Ngoài ra, bài giảng lí thuyết dịch tễ học của Covid-19 cũng được giới thiệu đến Sinh viên trong buổi tập huấn; sinh viên có thể xem lại trên Youtube thông qua đường link: 

https://www.youtube.com/watch?v=lTuJC6UYUoA&feature=youtu.be

 

Một số hình ảnh trong buổi tập huấn: