Mời tham dự buổi chia sẻ Nghiên cứu Khoa học “Online Biomedical paper writing”. 
22/11/2023

Nhằm giúp giảng viên, nghiên cứu viên, học viên và sinh viên hiểu rõ hơn về các vấn đề:

- Đạo đức trong Nghiên cứu và Xuất bản

- Thực hành cụ thể về hướng dẫn sử dụng Google Scholar (Cơ bản) 

- Hướng dẫn tìm kiếm Văn bản (kèm theo tìm kiếm trên PubMed) 

Phòng Khoa học công nghệ kết hợp với Đại học Yonsei, Hàn Quốc để tổ chức Buổi chia sẻ Nghiên cứu Khoa học “Online Biomedical paper writing”, cụ thể:

- Thời gian: 13g30-16g00, thứ ba, ngày 05 tháng 12 năm 2023

- Hình thức tổ chức: online qua Zoom link

Giảng viên, nghiên cứu viên, học viên và sinh viên có quan tâm xin vui lòng đăng ký tham dự theo đường link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfO3nP9kxSHwvWhb8ihjNLOrm9uTgq-6HnOmARNpxMQhCRq8Q/viewform 

Trân trọng,

Chuyển tiếp từ Phòng Khoa học Công nghệ

Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh