Đại học Y Dược TP.HCM tăng cường giảng dạy trực tuyến cho sinh viên
18/03/2020

Nhằm đảm bảo công tác dạy và học thích ứng trong bối cảnh dịch Covid-19, đặc biệt là đảm bảo sự an toàn cho sinh viên, giảng viên, CBVC và người lao động, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 (SARS-CoV-2) của Đại học Y Dược TP.HCM đã đưa ra nhiều giải pháp cụ thể, trong đó có việc điều chỉnh kế hoạch giảng dạy phù hợp theo sự chỉ đạo của Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và đào tạo và Kế hoạch năm học của trường. Theo đó, việc dạy và học được triển khai trên nguyên tắc tránh tập trung, khuyến khích chia nhóm nhỏ và ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học từ xa, làm bài thu hoạch tại nhà.

PGS. TS. Trần Diệp Tuấn - Hiệu trưởng nhà trường đã giao nhiệm vụ cho Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông (Trung tâm CNTT & TT ) làm đơn vị đầu mối, phối hợp với Ban chủ nhiệm các khoa, các bộ môn triển khai các phần mềm dạy trực tuyến, soạn thảo lại giáo trình cho phù hợp với hình thức và phương pháp dạy online giúp người học tiếp thu hiệu quả.  

Trung tâm CNTT & TT triển khai công tác tập huấn, hướng dẫn giảng viên sử dụng phần mềm dạy online tại Khoa Răng Hàm Mặt.
Trung tâm CNTT & TT triển khai công tác tập huấn, hướng dẫn giảng viên sử dụng phần mềm dạy online tại Khoa Răng Hàm Mặt.
Trung tâm CNTT & TT triển khai công tác tập huấn, hướng dẫn giảng viên sử dụng phần mềm dạy online tại Khoa Răng Hàm Mặt.
Cán bộ giảng viên Khoa Dược tham gia lớp tập huấn sử dụng phần mềm dạy online.
Cán bộ giảng viên Khoa Dược tham gia lớp tập huấn sử dụng phần mềm dạy online.
Cán bộ giảng viên Khoa Khoa học cơ bản tham gia lớp tập huấn sử dụng phần mềm dạy online
Cán bộ giảng viên Khoa Khoa học cơ bản tham gia lớp tập huấn sử dụng phần mềm dạy online

Mặc dù việc học online không phải là phương pháp giảng dạy mới tại Đại học Y Dược TP.HCM, sinh viên đã quá quen thuộc với phần mềm E-learning của trường, tuy nhiên phương pháp học trực tuyến hiện nay nhằm mục đích tăng tính tương tác giữa giảng viên và sinh viên, việc học này chủ yếu sẽ áp dụng cho các lớp lý thuyết, riêng các tiết thực hành sẽ được thiết kế phù hợp nhằm đảm bảo an toàn theo quy định của nhà trường.