Thông báo

Thực hiện khảo sát hành trình và triệu chứng cho sinh viên/ học viên/ người lao động
24/07/2020

Kính gửi Quý Thầy Cô lãnh đạo các đơn vị thuộc, trực thuộc, các anh chị học viên và sinh viên,

Ngày 24/7/2020, Việt Nam ghi nhận 01 ca dương tính với SARS- CoV- 2 trong cộng đồng tại Đà Nẵng.

Nhằm thực hiện tốt công tác phòng chống dịch Covid-19 và đảm bảo sức khỏe cho cán bộ viên chức, người lao động, sinh viên, học viên, Ban Giám hiệu đề nghị các đơn vị thuộc, trực thuộc triển khai thực hiện khảo sát hành trình và triệu chứng (liên quan đến ca bệnh tại Đà Nẵng) cho toàn thể cán bộ viên chức, người lao động, sinh viên, học viên theo đường link sau:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=-Miz6oh0D0aitEEurd6ov_h_BoVhhLRIgcZBnSYLAyNUNUdZREFKVDc5RU5HWFFPQUMxWEkzQVVFRi4u