Thông báo

Thông tin Tiểu ban chấm khóa luận tốt nghiệp lần 1
07/07/2021

Kính gửi quý Thầy Cô, các bạn Sinh viên,

 

Tổ Quản lý Đào tạo - Văn phòng Khoa Y tế Công cộng xin thông tin đến quý Thầy Cô và Sinh viên về các Tiểu ban chấm khóa luận tốt nghiệp Đại học lần 1 như sau:

 

1. Thời gian: 08g00 ngày 06,07/7/2021

2. Hình thức: online qua Teams. Đường link đăng nhập buổi chấm của các Tiểu ban sẽ được cập nhật vào 8g30 sáng mai 06/7/2021.

Để đảm bảo chất lượng đường truyền trong buổi chấm khóa luận, Tổ Quản lý Đào tạo sẽ giới hạn số lượng người tham gia từng Tiểu ban. Rất mong quý Thầy Cô và Sinh viên thông cảm về vấn đề nói trên.

3. Thông tin các Tiểu ban:

- Tiểu ban 1 - YHDP:

   + Danh sách: xem tại đây

   + Đường link: Đang cập nhật

- Tiểu ban 2 - YHDP:

   + Danh sách: xem tại đây

   + Đường link: Đang cập nhật

- Tiểu ban 3 - YHDP:

   + Danh sách: xem tại đây

   + Đường link: Đang cập nhật

- Tiểu ban 4 - YHDP:

   + Danh sách: xem tại đây

   + Đường link: Đang cập nhật

- Tiểu ban 5 - YHDP:

   + Danh sách: xem tại đây

   + Đường link: Đang cập nhật

- Tiểu ban 1 - YTCC:

   + Danh sách: xem tại đây

   + Đường link: Đang cập nhật

- Tiểu ban 2 - YTCC:

   + Danh sách: xem tại đây

   + Đường link: Đang cập nhật

- Tiểu ban 3 - YTCC:

   + Danh sách: xem tại đây

   + Đường link: Đang cập nhật

 

Trân trọng,

Tổ Quản lý Đào tạo - Văn phòng Khoa Y tế Công cộng