Thông báo

Thông báo về lịch sinh hoạt công dân đầu khóa 2020 - 2021 khoa Y tế Công cộng
25/08/2020

Văn phòng Khoa Y tế Công cộng thông báo đến các lớp về việc tham gia tuần sinh hoạt công dân năm học 2020 – 2021 như sau:


1. Hiện tại các diễn đàn dành cho Sinh viên tham gia tuần sinh hoạt công dân 2020 – 2021 đã được mở trên hệ thống Moodle của Khoa Y tế Công cộng (http://fphhcm.edu.vn/moodle/). Dưới đây là đường link diễn đàn dành cho các khối:


- Diễn đàn Sinh viên ngành Y học Dự phòng: http://fphhcm.edu.vn/moodle/course/view.php?id=314


- Diễn đàn sinh viên ngành Y tế Công cộng: http://fphhcm.edu.vn/moodle/course/view.php?id=313


- Diễn đàn sinh viên ngành Dinh dưỡng: http://fphhcm.edu.vn/moodle/course/view.php?id=315


Lưu ý: để vào được Diễn đàn, Sinh viên cần đăng nhập vào Moodle bằng tài khoản đăng ký bằng email UMP. Trường hợp Sinh viên quên mật khẩu hoặc ký danh, Sinh viên sử dụng tính năng "Bạn quên ký danh hoặc mật khẩu" trong giao diện đăng nhập, nhập địa chỉ email UMP vào ô "Thư điện tử". Hệ thống sẽ gửi thông báo reset về email UMP của Sinh viên.


2. Tất cả sinh viên tham gia tuần sinh hoạt công dân năm học 2020 - 2021 PHẢI làm bài lượng giá trên hệ thống Moodle. Bài lượng giá được mở vào thứ Năm 27/8/2020 và đóng vào cuối ngày. Sinh viên trả lời đúng từ 80% số câu hỏi trở lên được xem là Đạt. Sinh viên được phép làm bài lượng giá tối đa 03 lần, lấy kết quả cao nhất.


3. Thứ Sáu 28/8/2020, Khoa Y tế Công cộng sẽ tổ chứccác phiên giao lưu trực tuyến với Sinh viên để giải đáp các thắc mắc liên quan đến hướng nghiệp, đảm bảo chất lượng, kế hoạch giảng dạy đào tạo, công tác sinh viên, công tác Đoàn Hội. Thời gian và thông tin chi tiết của các phiên giao lưu, Sinh viên xem hình bên dưới:


Lưu ý: buổi giao lưu trực tuyến được tổ chức trên hệ thống Teams, do đó sinh viên cần sử dụng tài khoản UMP do Nhà trường cung cấp để tham dự. Dưới đây là đường link tham dự của các lớp:

- YHDP18, YHDP19: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a5160079ca90d4f3190168058e6f7f294%40thread.tacv2/conversations?groupId=91667747-ef8f-4d89-b8e4-d853d25a8207&tenantId=eab3c8f8-7488-460f-a2b4-412eaddea8bf

- YTCC18, DD18:
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ade51a643e173443780d061ed245242af%40thread.tacv2/conversations?groupId=c9fcf7d9-d39c-437c-8096-9dfa6d879111&tenantId=eab3c8f8-7488-460f-a2b4-412eaddea8bf

- YHDP15, YTCC17:
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a405cc1666fd84ce9853efc6457b63b03%40thread.tacv2/conversations?groupId=9c2572e4-0681-46ff-810c-954b3f29f4ff&tenantId=eab3c8f8-7488-460f-a2b4-412eaddea8bf

- YHDP16, YHDP17:
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a9183d1eb336b4e8f9206a69c5a5e95cf%40thread.tacv2/conversations?groupId=75f9c230-236e-4495-bc6c-509add0695b9&tenantId=eab3c8f8-7488-460f-a2b4-412eaddea8bf
 

Thời gian và thông tin chi tiết các phiên giao lưu trực tuyến
Thời gian và thông tin chi tiết các phiên giao lưu trực tuyến

Đăng bởi Văn phòng Khoa Y tế Công cộng