Thông báo

Thông báo tuyển dụng nhân sự Khoa Y tế Công cộng
09/08/2021

Khoa Y tế Công cộng - Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh thông báo tuyển dụng nhân sự công tác tại Khoa.

Ứng viên vui lòng scan bản chính các giấy tờ và gửi hồ sơ về địa chỉ email: khoaytcc@ump.edu.vn.

Thời gian nhận hồ sơ: kể từ ngày ra thông báo đến hết 16g30 ngày 23/8/2021.

Mẫu Sơ yếu lý lịch tuyển dụng: tải tại đây.

Nội dung chi tiết thông báo: vui lòng xem bên dưới hoặc tải tại đây.

 

Đăng bởi Văn phòng Khoa Y tế Công cộng