Thông báo

Thông báo lịch ngưng hoạt động hệ thống phần mềm, website theo lịch cúp điện của Trường
26/08/2020

Kính gửi các Khoa, Phòng, Trung tâm, Đơn vị,

 

Trung tâm CNTT&TT kính thông báo đến Quý Khoa, Phòng, Trung tâm, Đơn vị về lịch ngưng hoạt động phần mềm, website do cúp điện  tại Trụ sở 217 Hồng Bàng, Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh:

Thời gian: Từ 20h00 ngày 26/08/2020 đến 08h00 ngày 27/08/2020

Trong thời gian cúp điện, các hệ thống phần mềm của toàn trường sẽ không hoạt động gồm:

- Website (ump.edu.vn)

- Cổng thông tin sinh viên (sv.ump.edu.vn)

- Cổng thông tin giảng viên (egov.ump.edu.vn)

- Phần mềm Quản lý đào tạo (Phần mềm E)

- Phần mềm Quản lý nhân sự (Phần mềm HRM)

- Đăng ký, xem lịch học – lịch thi trên hệ thống đối với sinh viên và giảng viên\

- Hệ thống elearning.

*Hệ thống email của trường vẫn hoạt động bình thường.

Trung tâm CNTT&TT xin thông báo để các Khoa, Phòng, Trung tâm, Đơn vị thông báo đến các cán bộ, viên chức, sinh viên, học viên được biết và cùng phối hợp thực hiện.