Thông báo

Nhận bằng tốt nghiệp chính thức
06/03/2020

Tổ Quản lý Đào tạo - Văn phòng khoa Y tế Công cộng thông báo đến Sinh viên về việc nhận bằng tốt nghiệp chính thức như sau:

1. Đã có bằng tốt nghiệp chính thức. 
 
2. Sinh viên trực tiếp đến nhận Bằng tốt nghiệp tại Tổ Quản lý Đào tạo - 159 Hưng Phú, Phường 8, Quận 8, Tp.HCM. Khi nhận Bằng tốt nghiệp, Sinh viên vui lòng xuất trình CMND/Căn cước công dân hoặc giấy tờ có ảnh khác để kiểm tra, đối chiếu.
 
3. Đối với Sinh viên hệ Cử tuyển: tạm thời chưa phát bằng cho Sinh viên hệ Cử tuyển. Nhà Trường sẽ có thông báo về việc nhận bằng của Sinh viên hệ Cử tuyển sau.
 
4. Trường hợp Sinh viên không đến nhận trực tiếp được, nhờ người khác nhận thay: người nhận thay phải nộp Giấy ủy quyền nhận thay (có xác nhận của địa phương) và xuất trình giấy tờ có ảnh để kiểm tra, đối chiếu.
 
5. Người nào nhận Bằng, người đó trực tiếp kí vào Sổ nhận bằng tốt nghiệp (không kí thay).
 
Tổ Quản lý Đào tạo - Văn phòng Khoa Y tế Công cộng