Thông báo

Mời đăng ký lớp đào tạo liên tục "Tìm kiếm, quản lý và trích dẫn tài liệu tham khảo trong nghiên cứu - Khóa 08"
06/07/2023

Khoa Y tế công cộng thông tin đến sinh viên/học viên về lớp đào tạo liên tục "Tìm kiếm, quản lý và trích dẫn tài liệu tham khảo trong nghiên cứu - Khóa 08 (Đăng ký học tại đây)

 

THỜI GIAN HỌC: 28/07/2023 (thứ Sáu)

 

MỤC TIÊU KHÓA HỌC

Khóa học cung ứng kiến thức, thái độ, kỹ năng về tìm kiếm, quản lý, và trích dẫn tài liệu tham khảo trong nghiên cứu y khoa, nhằm đáp ứng nhu cầu cho các nghiên cứu viên, cán bộ quản lý, bác sĩ lâm sàng, góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động nghiên cứu tại cơ sở y tế.

* Kiến thức:

1. Hiểu và trình bày được các bước trong tìm kiếm, quản lý và trích dẫn tài liệu tham khảo đúng quy cách.

* Kỹ năng:

2. Có thể tìm kiếm và quản lý tốt các tài liệu tham khảo.

3. Có thể trích dẫn tài liệu tham khảo đúng quy cách.

* Thái độ:

4. Nhận thức được tầm quan trọng của nghiên cứu khoa học trong thực hành y học.

5. Nhận thức được tầm quan trọng của việc tìm kiếm và trích dẫn tài liệu tham khảo đúng quy cách.

 

ĐỐI TƯỢNG ĐĂNG KÝ

Nghiên cứu viên, cán bộ quản lý, bác sĩ lâm sàng, nhân viên y tế công tác trong các cơ sở y tế và tư nhân.

Anh/Chị quan tâm khóa học vui lòng đăng ký tại đây

NỘI DUNG KHÓA HỌC

STT Thời gian Tên bài Số tiết
Tổng LT TH
1 Sáng

- Các nguồn tài nguyên tham khảo trong nghiên cứu khoa học.

- Cách thức tìm kiếm tài liệu tham khảo.

- Cách đọc và đánh giá tài liệu tham khảo.

- Cách viết tổng hợp tài liệu một cách khoa học (hàn lâm).

- Cách trích dẫn tài liệu tham khảo cho đúng qui cách một cách tự động.

Giảng viên: PGS.TS Thái Thanh Trúc

4 2 2
2 Chiều

- Tìm kiếm tài liệu tham khảo từ các thư viện của các đại học nổi tiếng thế giới như Đại học Oxford, Harvard, Yale, Thư viện quốc hội Mỹ…

- Tìm kiếm tài liệu từ Pubmed, HINARI.

- Cách download bài báo toàn văn, sách e-book miễn phí.

- Và một số nội dung nâng cao khác.

Giảng viên: PGS.TS Thái Thanh Trúc

4 2 2
Tổng cộng 8 4 4

 

DANH SÁCH GIẢNG VIÊN

PGS.TS. Thái Thanh Trúc - Phó Trưởng Bộ môn Thống kê y học & Tin học, Khoa Y tế công cộng, Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh.

 

ĐỊA ĐIỂM HỌC

Phòng Hội thảo - Khoa Y tế công cộng (tầng 12A - Tòa nhà 15 tầng), Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh. 217 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh.

 

Xem thêm nhiều lớp học sắp khai giảng tại website của Trung tâm Đào tạo nhân lực y tế theo nhu cầu xã hội: https://chpthcm.ump.edu.vn/

 

Đăng bởi Văn phòng Khoa Y tế công cộng

Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh