Thông báo

Kế hoạch Tập huấn kỹ năng trả lời phỏng vấn, kỹ năng viết hồ sơ xin việc
18/07/2023

KẾ HOẠCH 
TẬP HUẤN KỸ NĂNG TRẢ LỜI PHỎNG VẤN, KỸ NĂNG VIẾT 
HỒ SƠ XIN VIỆC CHO SINH VIÊN

 

I. MỤC ĐÍCH

- Thông qua chương trình tạo môi trường thực tiễn, sinh động để sinh viên được trải nghiệm, học hỏi thêm về kỹ năng phỏng vấn và viết hồ sơ xin việc, gián tiếp trang bị những kỹ năng mềm cần thiết cho sinh viên khối ngành sức khỏe.

- Góp phần tìm kiếm, đào tạo, kết nối những nhân tố tài năng với nhà tuyển dụng.

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, ĐỐI TƯỢNG THAM GIA:

1. Thời gian:  Từ 8h00, Thứ năm, ngày 27/7/2023.

2. Địa điểm: Hội trường Viện Y tế công cộng (159 Hưng Phú, Phường 8, Quận 8).

3. Thành phần tham dự:

- Ban Chủ Nhiệm khoa Y tế công cộng.

- PGS. TS. Thái Thanh Trúc.

- Sinh viên thuộc khối ngành Dinh Dưỡng, Y học Dự phòng, Y tế Công cộng.

- Các đơn vị có nhu cầu tuyển dụng. Dự kiến: Trung Tâm Kiểm Soát Bệnh Tật Thành Phố Hồ Chí Minh (HCDC), Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh, Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố, Bệnh viện Nhi Đồng 2, Trung tâm y tế quận 8.

III. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG:

1. Khung chương trình dự kiến 

STT TÊN HOẠT ĐỘNG THỜI GIAN ĐỊA ĐIỂM
1 Tập huấn kỹ năng trả lời phỏng vấn, kỹ năng viết hồ sơ xin việc cho sinh viên 8:00 - 8:30 Hội trường Viện Y tế công cộng
2 Mô phỏng buổi phỏng vấn việc làm 8:30 - 9:00 Hội trường Viện Y tế công cộng

2. Chi tiết các hoạt động:

2.1. Tập huấn kỹ năng

- Số lượng sinh viên: 200 sinh viên

- Mục tiêu: Sinh viên hiểu thêm kỹ năng trả lời phỏng vấn, kỹ năng viết hồ sơ xin việc.

2.2. Mô phỏng buổi phỏng vấn việc làm

- Hình thức: Trực tiếp

- Cách đăng ký: sinh viên gửi hồ sơ xin việc về cho Ban tổ chức.

- Số lượng dự kiến: 2 sinh viên.

- Mục tiêu: Sinh viên có cơ hội trải nghiệm một buổi phỏng vấn tương tự buổi phỏng vấn chính thức để hiểu thêm về quy trình diễn ra một buổi phỏng vấn, từ đó có thể trau dồi thêm các kỹ năng về phỏng vấn xin việc làm.

- Nội dung chi tiết: Sinh viên chuẩn bị hồ sơ xin việc theo mẫu và gửi về cho Ban tổ chức trước thời gian diễn ra chương trình. Buổi phỏng vấn sẽ theo hình thức 1:1, chia làm 2 hội đồng tuyển dụng. Dự kiến 15 phút/1 bạn sinh viên.

 

Đăng bởi Tổ Quản lý Đào tạo

Văn phòng Khoa Y tế công cộng

Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh