Thông báo

Hướng dẫn đăng ký thông tin đại biểu tham dự Hội nghị Khoa học kỹ thuật lần thứ 37
12/02/2020

Để thuận lợi cho việc đăng ký thông tin của đại biểu vào hệ thống trực tuyến của Hội nghị Khoa học kỹ thuật lần thứ 37 (sẽ được tổ chức vào ngày 14/3/2020) của Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, Phòng Nghiên cứu Khoa học - Công nghệ xin trân trọng gửi đến quý đại biểu cách thức đăng ký và các thông tin liên quan như sau: 

Đường dẫn vào trang thông tin của Hội nghị Khoa học Kỹ thuật lần thứ 37: https://hnkhkt.ump.edu.vn/

1. Mức thu: 300.000đ/người – 600.000đ/người cho các phiên diễn ra ngày 13/3/2020 (chỉ tham dự đóng 300.000đ/người, tham dự và nhận giấy chứng nhận CME đóng 600.000đ/người). 

  • Hồi sức cấp cứu tim phổi hiện trường (vào ngày 13/3/2020; buổi chiều từ 13:30-16:30): https://sum.vn/wubFD
  • Thực hành dụng cụ xông hít (vào ngày 13/3/2020; buổi chiều từ 13:30-16:30): https://sum.vn/eiji5

2. Mức thu: 300.000đ/người – 500.000đ/người cho các phiên diễn ra tại ngày 14/3/2020, cụ thể như sau: 

  • Đóng phí từ ngày 30/12/2019 – 15/2/2020: 300.000 VNĐ/người
  • Đóng phí từ ngày 16/2/2020 – 13/3/2020: 400.000 VNĐ/người
  • Đóng phí vào ngày diễn ra hội nghị 14/3/2020: 500.000 VNĐ/người

**** Lưu ý để vào được form đăng ký đại biểu, trước hết, đại biểu  copy đường dẫn http://hnkhkt.ump.edu.vn/ để dán vào của sổ search của trình duyệt, sau đó bấm Enter.

  • Nội dung chi tiết của hướng dẫn các bước đăng ký thông tin đại biểu tham dự, đại biểu vui lòng xem tại đây 
  • Nội dung chi tiết hướng dẫn đóng phí tham dự hội nghị, đại biểu vui lòng xem tại đây