Thông báo

Hướng dẫn đăng ký học lại, học cải thiện trên cổng thông tin Sinh viên_Khoa Khoa học Cơ bản_NH 21 - 22
18/08/2021

Hướng dẫn đăng ký học lại, học cải thiện trên cổng thông tin Sinh viên dành cho Sinh viên 2020 về trước còn nợ các môn thuộc khoa Khoa học Cơ bản, Sinh viên có nhu cầu học cải thiện. Chi tiết vui lòng xem bên dưới hoặc tải về tại đây:

 

Đăng bởi Tổ Quản lý Đào tạo - Văn phòng Khoa Y tế Công cộng