Thông báo

Đăng ký tham dự Hội thảo "Xây dựng mô hình hệ sinh thái trong đại học khởi nghiệp"
24/03/2023

Trân trọng kính mời Quý Thầy/Cô và các bạn sinh viên đăng ký tham dự Hội thảo Đại học khởi nghiệp với chủ đề: “Xây dựng mô hình hệ sinh thái trong đại học khởi nghiệp”. Chương trình được Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh và Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức.


Các nội dung báo cáo chính trong Hội thảo:

• Mô hình Nghiên cứu Khoa học, Phát triển Công nghệ và Đổi mới sáng tạo tại Đại học Y Dược TP.HCM (Chính sách, mô hình, chủ trương đang có và đề xuất với nhà nước) và mô hình Doanh nghiệp trong trường Đại học.

• Mô hình Đổi mới sáng tạo tại Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội.

• Mô hình Đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp, chuyển giao công nghệ tại ĐH Nông Lâm TP. HCM.

• Quản trị tài sản trí tuệ trong trường Đại học và các chính sách hỗ trợ của Nhà nước.

Quý Thầy/Cô và các bạn sinh viên tham gia có thể đăng ký theo link dưới đây (sử dụng mail UMP):

Link đăng ký cho Giảng viên: https://forms.office.com/r/NbKR80eBjF

Link đăng ký cho sinh viên: https://forms.office.com/r/RdBcEfaK5J

Thời gian: từ 08h00 đến 12h00 ngày 29/3/2023 (Thứ tư).

Địa điểm: Hội trường 3D, toà nhà 15 tầng.

• Lưu ý: Các bạn sinh viên tham gia hội thảo sẽ được tính điểm rèn luyện.