Thông báo

Đăng ký tham dự buổi chia sẻ trực tuyến chủ đề "Cơ sở dữ liệu mẫu SQLite (SQLite Sample Database)"
11/01/2022

Đăng ký tham dự tại đây.

Với chuỗi chia sẻ nhằm hỗ trợ thêm kỹ năng học tập cho SV và HV khoa YTCC từ các speaker có nhiều kinh nghiệm nghiên cứu trong và ngoài nước đã diễn ra và nhận được rất nhiều phản hồi tốt từ người tham dự:
Buổi 1: Systematic review
Buổi 2: Cancer epidemiology, cancer surveillance and cancer registration
Buổi 3: Cancer Screening and Early detection
Buổi 4: Patient-reported outcomes and Health-related Quality of Life in Cancer patients
Buổi 5: AI in health research

Tổ Quản lý Đào tạo - Văn phòng Khoa Y tế công cộng tiếp tục tổ chức buổi chia sẻ thứ 6 với chủ đề liên quan đến Cơ sở dữ liệu mẫu SQLite (SQLite Sample Database):

+ Nội dung cơ bản gồm:
- Giới thiệu về database, relational database management, sqlite
- Hướng dẫn viết câu lệnh (query) trong SQLite để đọc và trích xuất dữ liệu từ database

+ Thời gian: 10-11h30 Chủ nhật (16/01/2022)

+ Hình thức: trực tuyến - Đăng ký tham dự tại đây. BTC sẽ gửi link buổi học vào email của người đăng ký tham dự.

+ Đối tượng: Sinh viên, Học viên, Giảng viên có quan tâm đến chủ đề trình bày

+ Speaker: TS. Phạm Nguyễn Quỳnh Anh
* Bác sỹ Y học Cổ truyền (Đại học Y Dược TpHCM, 2004-2010)
* Thạc sỹ Y tế Công cộng (Vương quốc Anh, 2012)
* Tiến sỹ Dịch tễ (Canada, 2020)
* Hiện là Nghiên cứu sinh hậu tiến sỹ (Postdoctoral fellow) - Khoa Vật lý trị liệu, Đại học Alberta, Canada

Lưu ý: Các bạn tham gia vui lòng download sẵn về máy DB Browser: https://sqlitebrowser.org/dl/
Tham khảo trước nội dung nếu có thời gian, và download database mẫu ở đây: https://www.sqlitetutorial.net/sqlite-sample-database/