Thông báo

Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh được đào tạo trình độ Thạc sĩ ngành Dinh dưỡng
14/08/2023

 

Ngày 14/8/2023, Bộ Giáo dục và đào tạo quyết định cho phép Đại học Y Dược Tp.HCM đào tạo mã ngành mới – Thạc sĩ Dinh dưỡng.

Trong thời gian qua, Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh và Khoa Y tế Công cộng đã tích cực chuẩn bị đội ngũ và các điều kiện cần thiết nhằm đảm bảo các điều kiện dạy và học tốt nhất cho đối tượng này. Quyết định này minh chứng cho sự nỗ lực không ngừng của cả tập thể GV-NV khoa YTCC và ĐHYD Tp.HCM trong sứ mệnh đào tạo nguồn nhân lực y tế chất lượng cao liên quan đến lĩnh vực Dinh dưỡng cho khu vực phía Nam và cả nước. Thông tin về tuyển sinh Thạc sĩ Dinh dưỡng khóa đầu tiên sẽ được cập nhật trên website nhà trường và khoa YTCC trong thời gian sắp tới.

 

Đăng bởi Tổ Quản lý Đào tạo

Văn phòng Khoa Y tế công cộng

Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh