Thông báo về việc dự thính các buổi bảo vệ khóa luận tốt nghiệp Đại học năm 2022
20/07/2022

Tổ Quản lý Đào tạo – Văn phòng Khoa Y tế công cộng thông báo đến sinh viên, học viên về việc dự thính các buổi bảo vệ khóa luận đại học, cụ thể:

1. Lịch bảo vệ khóa luận:

- Địa điểm: khoa Y tế công cộng, 159 Hưng Phú, Phường 8, Quận 8, Tp.HCM.

- Ngày 25, 26/7/2022: chấm khóa luận cho sinh viên ngành Y học dự phòng, tại Phòng Hội thảo, giảng đường A, C, D, E, và Phòng Hội thảo Viện Y tế công cộng.

- Ngày 25/7/2022: chấm khóa luận cho sinh viên ngành Y tế công cộng, tại giảng đường B và Phòng máy tính.

- Ngày 28/7/2022: chấm khóa luận cho sinh viên ngành Dinh dưỡng, tại Phòng Hội thảo và Giảng đường E.

2. Lưu ý khi dự thính các buổi bảo vệ khóa luận:

- Trang phục phù hợp với tính chất của buổi bảo vệ khóa luận.

- Giữ trật tự, tránh làm ảnh hưởng đến quá trình làm việc của Tiểu ban.

- Nếu giảng đường đã quá đông người dự thính, vui lòng tham dự ở giảng đường khác.

 

Tổ Quản lý Đào tạo – Văn phòng Khoa Y tế công cộng

Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh

Tin khác

Thông báo tuyển dụng giảng viên năm 2024

27/05/2024

Thông báo 198/TB-YTCC về việc tuyển dụng giảng viên khoa YTCC

Thông báo tuyển dụng giảng viên năm 2024

02/04/2024

Thông báo 112/TB-YTCC về việc tuyển dụng giảng viên khoa YTCC