Thông báo thay đổi thời gian học các lớp bổ sung kiến thức dành cho thí sinh dự thi Thạc sĩ Y tế Công cộng tại ĐHYD Tp.HCM
08/03/2021

Trung tâm Đào tạo Nhân lực Y tế theo nhu cầu xã hội thông báo thay đổi thời gian học các lớp bổ sung kiến thức dành cho thí sinh dự thi Thạc sĩ Y tế Công cộng tại ĐHYD Tp.HCM, cụ thể:

1. Lớp Bổ sung kiến thức Sinh lý - Giải phẫu học: bắt đầu học từ 19/3/2021 (thay vì 05/3/2021). Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây.

2. Lớp Bổ sung kiến thức Nhập môn Y tế Công cộng: bắt đầu học từ ngày 23/3/2021 (thay vì 02/3/2021). Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây

3. Lớp Bổ sung kiến thức Tâm lý học Y học: bắt đầu học từ 22/3/2021 (thay vì 01/3/2021). Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây.

4. Lớp Bổ sung kiến thức Tổ chức - Quản lý y tế: bắt đầu học từ 19/4/2021 (thay vì 29/3/2021). Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây.

Trung tâm Đào tạo Nhân lực Y tế theo nhu cầu xã hội tiếp tục nhận nhận hồ sơ các lớp nói trên đến ngày 19/3 - 17/4 (tùy lớp).

Trân trọng,

Tổ Quản lý Đào tạo - Văn phòng Khoa Y tế Công cộng

Tin khác

[Tin tuyển dụng] Nhân viên điều phối dự án tại HEDIMA

18/06/2024

Thông tin tuyển dụng Nhân viên điều phối dự án từ Đơn vị HEDIMA

Thông báo tuyển dụng giảng viên năm 2024

27/05/2024

Thông báo 198/TB-YTCC về việc tuyển dụng giảng viên khoa YTCC