Thông báo chiêu sinh Chương trình đào tạo liên tục "Tâm lý học trẻ em"
20/02/2024

Thông tin chi tiết và đăng ký tham dự, vui lòng xem tại website Trung tâm Đào tạo nhân lực theo nhu cầu xã hội, hoặc đường link tại đây

Tin khác

[Tin tuyển dụng] Nhân viên điều phối dự án tại HEDIMA

18/06/2024

Thông tin tuyển dụng Nhân viên điều phối dự án từ Đơn vị HEDIMA

Thông báo tuyển dụng giảng viên năm 2024

27/05/2024

Thông báo 198/TB-YTCC về việc tuyển dụng giảng viên khoa YTCC