Thông báo chiêu sinh Chương trình đào tạo liên tục "Kiểm soát nhiễm khuẩn cơ bản"
06/03/2024

Thông tin chi tiết về chương trình và đăng ký học, vui lòng xem tại đây.

 

Bộ môn Tổ chức - Quản lý y tế, Khoa Y tế công cộng thông báo chiêu sinh Chương trình đào tạo liên tục "Kiểm soát nhiễm khuẩn cơ bản", khóa 5:

 

1. Mục tiêu khóa học:

Nâng cao kiến thức, thái độ, kỹ năng thực hành kiểm soát nhiễm khuẩn cơ bản cho các nhân viên y tế phụ trách kiểm soát nhiễm khuẩn, các thành viên trong mạng lưới kiểm soát nhiễm khuẩn, các nhân viên y tế đang công tác tại các cơ sở y tế và người có trình độ chuyên môn thuộc khối ngành khoa học sức khỏe quan tâm đến công tác kiểm soát nhiễm khuẩn.

 

2. Thành phần giảng viên và trợ giảng:

- Giảng viên Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh

- Giảng viên thỉnh giảng từ Hội Kiểm soát nhiễm khuẩn Việt Nam, 

 

3. Khai giảng, thời gian và hình thức học: 

Khai giảng: 08g00 ngày 02/4/2024 (thứ Ba)

Thời gian học: 02 tuần, từ 02/4/2024 đến 11/4/2024, các ngày thứ Ba, Tư, Năm (Sáng từ 08g00 đến 11g30; chiều từ 13g30 đến 17g00)

Hình thức học: trực tuyến qua phần mềm Microsoft Teams

Học phí: 3.000.000đ/học viên (Ba triệu đồng)

 

Thông tin chi tiết về chương trình và đăng ký học, vui lòng xem tại đây.

 

 

Tin khác

[Tin tuyển dụng] Nhân viên điều phối dự án tại HEDIMA

18/06/2024

Thông tin tuyển dụng Nhân viên điều phối dự án từ Đơn vị HEDIMA

Thông báo tuyển dụng giảng viên năm 2024

27/05/2024

Thông báo 198/TB-YTCC về việc tuyển dụng giảng viên khoa YTCC