[Tân sinh viên 2021] Lịch giảng, đăng ký học phần, thủ tục chuyển điểm và hướng dẫn học trực tuyến các học phần năm Nhất
12/10/2021

Tổ Quản lý Đào tạo - Văn phòng Khoa Y tế Công cộng chuyển tiếp thông báo từ Khoa Khoa học Cơ bản về lịch giảng, đăng ký học phần và hướng dẫn học trực tuyến các học phần năm Nhất

Thông báo chung:

- Hướng dẫn học trực tuyến:

* Bộ môn Hóa: xem tại đây

* Bộ môn Lý luận chính trị: xem tại đây

* Bộ môn Ngoại ngữ: xem tại đây

* Bộ môn Sinh: xem tại đây

* Bộ môn Tin học: xem tại đây

- Thủ tục chuyển điểm:

* Thông báo về việc đề nghị xét miễn và công nhận điểm học phần các môn Khoa học Cơ bản năm học 2021 - 2022: xem tại đây

* Đơn đề nghị xét miễn và công nhận điểm học phần: xem tại đây

 

1. Cử nhân Y tế Công cộng:

- Danh sách sinh viên lớp YTCC21: xem tại đây

- Lịch giảng học kỳ 1: xem tại đây

- Lịch giảng học kỳ 2: xem tại đây

- Hướng dẫn đăng ký môn học lớp YTCC21: xem tại đây

 

2. Bác sỹ Y học Dự phòng:

- Danh sách sinh viên lớp YHDP21: xem tại đây

- Lịch giảng học kỳ 1: xem tại đây

- Lịch giảng học kỳ 2: xem tại đây

- Hướng dẫn đăng ký môn học lớp YHDP21: xem tại đây

 

3. Cử nhân Dinh dưỡng:

- Danh sách sinh viên lớp DD21: xem tại đây

- Lịch giảng học kỳ 1: xem tại đây

- Lịch giảng học kỳ 2: xem tại đây

- Hướng dẫn đăng ký môn học lớp DD21: xem tại đây

 

Đăng bởi Tổ Quản lý Đào tạo - Văn phòng Khoa Y tế Công cộng

Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh

Tin khác

Thông báo tuyển dụng giảng viên năm 2024

27/05/2024

Thông báo 198/TB-YTCC về việc tuyển dụng giảng viên khoa YTCC

Thông báo tuyển dụng giảng viên năm 2024

02/04/2024

Thông báo 112/TB-YTCC về việc tuyển dụng giảng viên khoa YTCC