Lịch tổ chức các lớp đào tạo liên tục (CME) khoa Y tế công cộng năm 2024
03/01/2024

Khoa Y tế công cộng thông báo lịch tổ chức các lớp đào tạo liên tục (CME) do các Bộ môn của Khoa giảng dạy năm 2024, dự kiến như sau:

STT

BM quản lý

Tên CME

Thời gian học

Thời lượng lớp học

Ghi chú

1

Thống kê

Phân tích số liệu cơ bản

22/02-01/3/2024

Sáng và chiều thứ Năm

Sáng và chiều thứ Sáu

8 buổi

 

2

Thống kê

Tìm kiếm, quản lý và trích dẫn tài liệu tham khảo trong nghiên cứu (EndNote)

08/3/2024

Sáng và chiều thứ Sáu

2 buổi

 

3

Thống kê

Phân tích số liệu nâng cao

14-22/3/2024

Sáng và chiều thứ Năm

Sáng và chiều thứ Sáu

8 buổi

 

4

Thống kê

Viết báo cáo nghiên cứu khoa học

09-17/5/2024

Sáng và chiều thứ Năm

Sáng và chiều thứ Sáu

8 buổi

 

 

Trân trọng,

Gửi bởi Tổ Quản lý Đào tạo - Văn phòng Khoa Y tế công cộng

Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh

Tin khác

[Tin tuyển dụng] Nhân viên điều phối dự án tại HEDIMA

18/06/2024

Thông tin tuyển dụng Nhân viên điều phối dự án từ Đơn vị HEDIMA

Thông báo tuyển dụng giảng viên năm 2024

27/05/2024

Thông báo 198/TB-YTCC về việc tuyển dụng giảng viên khoa YTCC