Kế hoạch chương trình "Ngày hội việc làm" năm 2023
18/07/2023

KẾ HOẠCH 
TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH “NGÀY HỘI VIỆC LÀM” NĂM 2023

 

I. MỤC ĐÍCH

- Tạo điều kiện cho sinh viên, đặc biệt là sinh viên năm cuối tiếp nhận thông tin cần thiết, thực tế về cơ hội nghề nghiệp; quy trình, điều kiện tuyển dụng của các đơn vị tuyển dụng; dự tuyển vào các vị trí việc làm có yêu cầu phù hợp.

- Tạo cơ hội cho các đơn vị tuyển dụng tiếp xúc với sinh viên của Khoa Y tế công cộng nhằm tìm kiếm và tuyển dụng nhân sự có chất lượng, phù hợp với nhu cầu của nhà tuyển dụng.

- Trang bị cho sinh viên những kỹ năng cần thiết và định hướng nghề nghiệp cho sinh viên sau khi tốt nghiệp, giúp sinh viên làm quen với thị trường lao động.

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, ĐỐI TƯỢNG THAM GIA:

1. Thời gian: Từ 8h00, Thứ năm, ngày 27/7/2023.

2. Địa điểm: Hội trường Viện Y tế công cộng (159 Hưng Phú, Phường 8, Quận 8).

3. Thành phần tham dự:

- Ban Chủ Nhiệm khoa Y tế công cộng.

- Trưởng Văn phòng khoa Y tế công cộng.

- Các đơn vị có nhu cầu tuyển dụng. Dự kiến: Trung Tâm Kiểm Soát Bệnh Tật Thành Phố Hồ Chí Minh (HCDC), Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh, Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố, Bệnh viện Nhi Đồng 2, Trung tâm y tế quận 8.

- Sinh viên thuộc khối ngành Dinh Dưỡng, Y học Dự phòng, Y tế Công cộng.

III. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG:

1. Khung chương trình dự kiến 

STT TÊN HOẠT ĐỘNG  THỜI GIAN ĐỊA ĐIỂM
1 Tập huấn kỹ năng trả lời phỏng vấn, kỹ năng viết hồ sơ xin việc cho sinh viên 8:00 - 9:00 Hội trường Viện Y tế công cộng
2 Giải lao 9:00 – 9:10 Hội trường Viện Y tế công cộng
3 Đơn vị tuyển dụng giới thiệu về môi trường làm việc, cơ hội nghề nghiệp và nêu rõ quy trình, điều kiện tuyển dụng (20 phút/đơn vị) 9:10 – 11:50 Hội trường Viện Y tế công cộng

2. Chi tiết hoạt động của các đơn vị:

Mỗi đơn vị tuyển dụng có 20 phút để giới thiệu môi trường làm việc, cơ hội nghề nghiệp và nêu rõ quy trình, điều kiện tuyển dụng cũng như có thể tuyển dụng và nhận hồ sơ trực tiếp tùy theo hoạt động soạn sẵn của đơn vị.
 

Đăng bởi Tổ Quản lý Đào tạo

Văn phòng Khoa Y tế công cộng

Tin khác

[Tin tuyển dụng] Nhân viên điều phối dự án tại HEDIMA

18/06/2024

Thông tin tuyển dụng Nhân viên điều phối dự án từ Đơn vị HEDIMA

Thông báo tuyển dụng giảng viên năm 2024

27/05/2024

Thông báo 198/TB-YTCC về việc tuyển dụng giảng viên khoa YTCC