Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên

 • 859 Đoàn viên
 • 12 Cơ sở
 • 01 Chi Đoàn Cán bộ 
 • 06 Chi Đoàn Y học dự phòng
 • 04 Chi Đoàn Y tế Công cộng
 • 01 Chi Đoàn Dinh Dưỡng

Ban chấp hành tiền nhiệm

 • Đ/C Lê Minh Thuận
 • Đ/C Huỳnh Hồ Ngọc Quỳnh
 • Đ/C Diệp Từ Mỹ
 • Đ/C Trần Thị Tuyết Nga
 • Đ/C Lê Thị Quỳnh Nhi
 • Đ/C Nguyễn Thị Thanh Trúc
 • Đ/C Văn Thị Thuỳ Dương

Ban chấp hành đương nhiệm

 • Đ/C Đoàn Duy Tân – Bí thư
 • Đ/C Đỗ Thị Hoài Thương – Phó Bí Thư
 • Đ/C Nguyễn Phương Thảo – Liên chi Hội trưởng

08 Câu lạc bộ, đội, nhóm 

 1. Đội Công tác xã hội
 2. CLB Hỗ trợ sinh viên
 3. CLB Nhiếp ảnh
 4. CLB Sinh viên 5 tốt
 5. CLB Nghiên cứu Khoa học
 6. CLB Thể thao
 7. CLB Âm nhạc
 8. CLB Tiếng Anh

Thành tích

 1. Bằng khen của Trung ương Đoàn về công tác Đoàn và phong trào thanh niên các năm, 2005, 2012, 2015, 2017
 2. Bằng khen của Trung ương Hội sinh viên về Công tác Hội và phong trào sinh viên các năm 2002,2004, 2005, 2007, 2010, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016.
 3. Bằng khen của Thành Đoàn thành phố Hồ Chí Minh về công tác Đoàn và phong trào thanh niên các năm học 2011, 2013, 2016.
 4. Bằng khen của Hội sinh viên thành phố Hồ Chí Minh cho Đội công tác xã hội khoa, CLB Hỗ trợ sinh viên, CLB Âm nhạc có nhiều đóng góp cho công tác Hội và phong trò sinh viên các năm 2015, 2016
 5. Bằng khen của Hội sinh viên thành phố Hồ Chí Minh về Công tác Hội và phong trào sinh viên các năm 2001, 2003, 2006, 2009, 2011.