Công đoàn

 • 75 Đoàn viên
 • 08 Tổ Công đoàn
 • Tiền nhiệm PGS.TS. Trần Thiện Thuần, BSCKI. Phan Hồng Minh, CN. Đặng Hải Nguyên, ThS. Hoàng Thị Hai

Ban Chấp hành nhiệm kì 2017-2022:

 • TS. Diệp Từ Mỹ ( Chủ tịch, phụ trách chung và công tác đoàn thể )
 • TS. Nguyễn Thanh Bình (Phó chủ tịch, phụ trách chế độ chính sách và TĐKT)
 • ThS. Mai Thị Thanh Thúy (Ủy viên, phụ trách công tác nữ công)
 • ThS. Nguyễn Thành Luân (Ủy viên, phụ trách công tác phong trào)
 • CN. Trương Thị Hồng Thắm (Ủy viên, phụ trách công tác kiểm tra, báo cáo)

Những thành tích đạt được:

 • Đạt tập thể công đoàn vững mạnh liên tục nhiều năm liền.

Một số thành tích trong họat động phong trào:

 • Năm 2014: Giải 3 đơn ca Hội thi Búp sen Hồng, chào mừng Quốc tế Thiếu nhi 1/6
 • Năm 2016: Giải 2 tam ca và giải 3 tốp ca Hội thi Búp sen Hồng, chào mừng QT Thiếu nhi 1/6
 • Năm 2017:
  • Giải 1 bóng đá nam Hội thao truyền thống YTCC 
  • Giải 2 bắt bông kem
  • Giải 3 cắm hoa Hội thi chào mừng 8/3
  • Giải 3 song ca Hội thi Búp sen Hồng, chào mừng Quốc tế Thiếu nhi 1/6
  • Giải 3 Hội thi thư pháp chào mừng 70 năm hình thành và phát triển ĐHYD  
  • Giải 3 Hội thi Poster chào mừng 70 năm hình thành và phát triển ĐHYD
 • Năm 2018:
  • Giải 3 Hội thi ẩm thực chào mừng 8/3
  • Giải 3 đơn ca Hội thi văn nghệ chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11