Nhân sự Bộ môn Sức khỏe môi trường

Stt Họ và tên Chức vụ Email
1   PGS.TS. Đỗ Văn Dũng Phụ trách Bộ môn dvdung@ump.edu.vn
2   ThS. Huỳnh Thị Hồng Trâm Phó Chủ nhiệm   
3   TS. Trần Ngọc Đăng Giảng viên  
4   Ths. Lê Huỳnh Thị Cẩm Hồng Giảng viên  
5   Ths. Lê Linh Thy Giảng viên  
6   Ths.BS Nguyễn Quang Bảo