KOICA - Chương trình Học bổng Thạc sĩ (Đợt 2)
10/03/2020

19/21 chương trình đã mở đầy đủ thông tin trên website của KOICA HQ.

Vui lòng truy cập http://www.koica.go.kr/ciat/index.do để biết thông tin chi tiết.

Hạn nộp hồ sơ đợt 2 là: 15/4/2020

Văn phòng KOICA Việt Nam thông báo:

Đối với sự bùng phát và lan rộng toàn cầu của bệnh virus corona mới (COVID-19), Văn phòng KOICA Việt Nam đang theo dõi chặt chẽ tất cả các cập nhật liên quan đến COVID-19 và thực hiện mọi biện pháp phòng ngừa trong hoạt động của Văn phòng.

Về Chương trình Học bổng Thạc sĩ KOICA (SP), chúng tôi đảm bảo rằng tất cả quy trình tuyển chọn sẽ thực hiện trực tuyến bao gồm các cuộc phỏng vấn qua điện thoại / skype. Lịch trình học tập của SP được lên kế hoạch bắt đầu vào đầu tháng 8 năm 2020. Tuy nhiên, lịch trình này có thể bị thay đổi tùy thuộc vào diễn biến phát triển của COVID-19.

Xin vui lòng xem file pdf:

1. [OUT-MPI]_KOICA master degree scholarship programs-15 courses.pdf

2. Application Guideline_2020_2nd_for 15 courses.pdf