Học bổng Nguyễn Trường Tộ năm học 2019 - 2020
26/09/2019

Căn cứ Thư thỏa thuận hợp tác giữa Quỹ Y tế, Giáo dục và Văn hóa Việt Nam (VNHELP) và Đại học Y Dược TP.HCM về việc xét hỗ trợ học bổng Nguyễn Trường Tộ cho sinh viên Đại học Y Dược TP.HCM năm học 2019 – 2020, Phòng Công tác sinh viên thông báo đến sinh viên như sau: 

1.    Giá trị học bổng: 250 usd/ suất/năm

2.    Tiêu chí xét chọn

  •  Sinh viên năm nhất chưa nhận học bổng của tổ chức. cơ quan nào
  • Gia đình có hoàn cảnh khó khăn, gia đình thuộc diện hộ cận nghèo, hộ nghèo. 

3.    Hồ sơ học bổng

  • Đơn xin học bổng (Sinh viên tải về từ website của trường hoặc đến Phòng Công tác sinh viên, Tổ Đào tạo Khoa để nhận mẫu đơn) 
  • Giấy báo trúng tuyển;
  • Giấy xác nhận gia đình khó khăn, hộ cận nghèo, hộ nghèo (có xác nhận của địa phương) 

4.    Thời gian gửi hồ sơ

  • Ban Chủ nhiệm các khoa gửi hồ sơ của sinh viên  tiêu chuẩn về Phòng Công tác sinh viên trước ngày 15/10/2019 để Phòng tổng hợp hồ sơ và giới thiệu với Quỹ học bổng.

Phòng Công tác Sinh viên